Privacy Statement


V9 03-02-2023 | 16:37

Privacyverklaring Digicollect - Online Collectebus

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Amnesty International Nederland (Amnesty) omgaat met de (persoons)gegevens van de online bezoekers, collectanten en giftgevers binnen digicollect.amnesty.nl

Digicollect is een product van Kentaa B.V. Amnesty is verantwoordelijk voor de website en de gegevensverzameling.

Doel

De (persoons)gegevens die worden verzameld via Digicollect worden alleen gebruikt voor het aanmaken en beheren van een online collectebus en het verwerken van een online donatie.

Het aanmaken van een online collectebus kan via een Facebook-account of op basis van een e-mailadres. Kies bij laatstgenoemde altijd een sterk wachtwoord. Amnesty vraagt aan online collectanten: naam, e-mailadres en profielfoto (optioneel). Optioneel kan je aangeven wat jouw motivatie is om te collecteren.

Als iemand een donatie doet in een online collectebus, verkrijgt alleen de betreffende online collectant inzage in de gekozen naam van de donateur (niet verplicht) en het bedrag.

Amnesty houdt haar donateurs graag per e-mail op de hoogte van haar overige acties en evenementen, maar doet dat alleen voor zover de donateur daar expliciete toestemming voor geeft tijdens de donatie.

Openbaar

Bezoekers van de website zien de online collectebussen voorzien van naam, profielfoto en (eventuele) motivatie. Daarnaast wordt getoond hoeveel mensen geld in de collectebus hebben gedaan en hoeveel geld er is ingezameld. De mensen die geld in de collectebus hebben gedaan worden niet openbaar gemaakt.

Beveiliging

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Alle gegevens van online collectanten en giftgevers die binnen de website worden achtergelaten, worden encrypted verzonden en in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn

Online collectanten kunnen te allen tijde stoppen met online collecteren door de aangemaakte online collectebus weer te stoppen. Amnesty bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van de giften wordt samengewerkt met Mollie. Deze partij verwerkt de betaling tussen Digicollect en jouw bank of creditcardaanbieder en krijgen daarmee inzage in betaalgegevens.

Privacyverklaring

Amnesty International vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Meer uitgebreide informatie over Amnesty en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, lees je terug in onze algemene privacyverklaring.